• ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพกิจกรรม
 • ปฏิทินกิจกรรม
 • ข้อมูลศิษย์เก่า
 • ผลงานโรงเรียน


 • ประวัติความเป็นมา
 • ธรรมนูญโรงเรียน
 • สถานที่ตั้ง
 • ข้อมูลทั่วไป
 • โครงการคุณครูตำรวจ
 • เกียรติคุณบาสเกตบอล
 • โครงการรักการอ่าน


 • คณะผู้บริหาร
 • บุคลากร
 • คณะกรรมการสถานศึกษา
 • ฝ่ายวิชาการ
 • ฝ่ายธุรการ
 • ฝ่ายบริการ
 • ฝ่ายแผนงานและวิจัยพัฒนา
 • ฝ่ายกิจการนักเรียน
 • โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
 • ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 • English Program
 • โครงการเรียนร่วม


 • จำนวนผู้เยี่ยมชม


  ประมวลภาพกิจกรรม

  # ชื่อกิจกรรมของโรงเรียน อัพเดทเมื่อ
  แสดงความยินดีกับ ท่านรองฯธัญญา นุชาหาญ 10  2549
  ยินดีต้อนรับ รองฯทรงเกียรติ เทพประเสน 10  2549
  พิธีแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 2549 12  2549
  แชมป์บาส 15 ปี สปอนเซอร์ภาคกลาง 9 มิ.ย. 49 10  2549
  ปี 2549 ปฎิรูปการเรียนการสอน 19  2549
  แนะแนวการศึกษาต่อ-อาชีพและสัปดาห์ห้องสมุด 19  2549
  ฟังเทศน์..ทำบุญ..ตักบาตร..เพื่อในหลวง 02  2549
  5 ธันวามหาราช 07  2548
  กิจกรรมวันลอยกระทง 16  2548
  พิธีอำลาและต้อนรับคุณครูตำรวจ 31  2548
  ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 9 ตุลาคม 2548 25  2548
  การประชุมปฏิบัติการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 05  2548
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพการบริหารศึกษา 05  2548
  สพท.ทั่วประเทศดูงานโรงเรียนวิถีพุทธ 20  2548
  อ.พงษ์ศักดิ์รับถ้วยชนะเลิศบาส 15 ปี กทม. 05  2548
  กิจกรรม EDVACATION CONTEST วันที่ 24 ส.ค. 2548 29  2548
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 11ส.ค.48 12  2548
  ชนะเลิศบาสเกตบอลรุ่น 15 ปี 24 ก.ค.48 27  2548
  แห่เทียนจำนำพรรษา 20 ก.ค.2548 26  2548
  ศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยม 11 ก.ค.48 14  2548
  พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 1 ก.ค.2548 13  2548
  กิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย 23 มิ.ย.48 13  2548
  กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปี2548 13  2548
  ประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 15  2548
  สรุปแผน...ปี 2547 17-18 มีนาคม 2548 15  2548
  ผอ.รพีพรรณ เอกสุภาพันธ์ มอบโล่และเกียรติบัตร 14  2548
  เข้าชิงอีกแล้ว...ทีมบาสวัดน้อย 14  2548

  Copyright © petroit.net All rights reserved