• ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพกิจกรรม
 • ปฏิทินกิจกรรม
 • ข้อมูลศิษย์เก่า
 • ผลงานโรงเรียน


 • ประวัติโรงเรียน
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • เป้าประสงค์
 • เพลงประจำโรงเรียน
 • สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
 • ปรัชญาโรงเรียน
 • คติพจน์
 • คติธรรม
 • สีประจำโรงเรียน
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน


 • คณะผู้บริหาร
 • บุคลากร
 • ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • ฝ่ายบริการ
 • ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 • ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา


 • จำนวนผู้เยี่ยมชม


  นักเรียนโรงเรียนบางคล้าพิทยาคมสอบได้ทุนเรียนต่อประเทศแคนาดา

  ไม่มีข้อมูล


  นักเรียนทัศนศึกษางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์


  นักเรียนปฏิบัติธรรม ณ สำนักวิปัสสนา


  นักเรียนเข้าวัดทำบุญตักบาตร


  bamboolin ดนตรีสีเขียว โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม


  น.ส.ประภาพร ใหม่ทอง จบ ม.6 สอบได้ทุนแคนาดา


  8 มิ.ย 49 ทำบุญโรงเรียน

  Login Name :
  Password :


  ไม่มีข้อมูล
  Copyright © petroit.net All rights reserved