จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
 กศน.กรุงเทพฯ เปิดรับสมัคร นร.
นางกษมา ยุกตะทัต ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 2 (กศน.กทม.2) เปิดเผยว่า กศน.กทม.2 และศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขต (ศบข.) 11 เขตในสังกัด กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1/2550 โดยมีวิธีเรียน 2 วิธี คือ วิธีเรียนแบบพบกลุ่ม (สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง) สามารถติดต่อสอบถามและสมัครเรียนได้ที่ ศบข.ดินแดง เลขที่ 8/315 ใต้อาคารแฟลต 8 เขตดินแดง กทม.10400 โทรศัพท์ 0-2245-8826 ศบข.ดุสิต เลขที่ 2/3 ถนนอำนวยสงคราม เขตดุสิต กทม.10300 โทรศัพท์ 0-2241-5945 ตั้งแต่วันที่ 1-10 พ.ค.50

ศบข.บางซื่อ เลขที่ 423/6 ถนนประชาราษฎร์ 13 เขตบางซื่อ กทม.10800 โทรศัพท์ 0-2556-0025 ตั้งแต่ 17-30 เม.ย. ศบข.บางรัก เลขที่ 80 ซอยสว่าง 1 เขตบางรัก กทม.10500 โทรศัพท์ 0-2233-6800 ตั้งแต่บัดนี้-10 เม.ย. ศบข.ปทุมวัน เลขที่ 4/35 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กทม.10330 โทรศัพท์ 0-2214-1717 ตั้งแต่บัดนี้-30 เม.ย. ศบข.ป้อมปราบศัตรูพ่าย เลขที่ 173 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม.10300 โทรศัพท์ 0-2280-8344 ตั้งแต่บัดนี้-30 เม.ย. ศบข.พญาไท เลขที่ 17/95 ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กทม.10400 โทรศัพท์ 0-2279-0757 ตั้งแต่วันที่ 9-30 เม.ย. ศบข.พระนคร เลขที่ 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348-9 ตั้งแต่บัดนี้-30 เม.ย. ศบข.ราชเทวี เลขที่ 34 ชั้น 2 โรงเรียนพณิชยการเทคนิคเจ้าพระยา ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม.10400 โทรศัพท์ 0-2241-0838 ตั้งแต่ 25 มี.ค.-25 เม.ย.

ศบข.สัมพันธวงศ์ สนใจติดต่อโดยตรงที่ 173 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม.10300 โทรศัพท์ 0-2280-8344 ตั้งแต่บัดนี้-30 เม.ย. ศบข.สาทร ติดต่อที่สำนักงานเขตสาทร ฝ่ายการศึกษาชั้น 6 ถนนจันทร์ 24 เขตสาทร กทม.10500 โทรศัพท์ 0-2212-5395 ตั้งแต่ 2-30 เม.ย.50 และวิธีเรียนแบบทางไกล (เรียนด้วยตนเอง พบอาจารย์ที่ปรึกษา) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองแต่ไม่มีเวลาในการมาพบกลุ่ม ติดต่อสอบถามและสมัครเรียนได้ที่ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 2 เลขที่ 173 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม.10300 โทรศัพท์ 0-2280-8340-2 ในวันและเวลาราชการ รุ่นที่ 9 พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ผู้สำเร็จอบรมในครั้งนี้ ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ


แหล่งที่มา : บ้านเมือง ฉบับที่ 1216 [หน้าที่ 13 ] ประจำวันที่ 29 มี.ค. 2550
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool